Hasat edilen ürünler, özellikle salatalara konan sebzeler yaz aylarında hasat edildiklerinde o andaki günlük sıcaklıktadır. Hasat edilen ürünlerin müşterilere ulaştırılması için taze tutulmalıdır ve bunu için de ürünler hızlı bir şekilde 2 ile 4°C'ye kadar soğutulurlar. Ürün >20°C'nin üstünde bir sıcaklıkta hasat edildiyse, ürünü saklama sıcaklığına kadar soğutmak için gerekli olan soğutma derecesi ürüne zarar verir. 

Bunun önüne geçmek için soğutma periyodu sırasında nem eklenir. Ancak ticari açıdan aşırı maliyet getirdiği için tüm soğutma periyodu sırasında nemlendirme mümkün olmayabilir. 

Bu nedenle nemlendirme soğutma bittiği zaman başlayacak şekilde zamanlanır ve ürünün depoya verilen sis ile havadan tekrar nemini alması sağlanır. Aynı zamanda bir sonraki soğutma döngüsü sırasında nem kaybını önlemek için kalıcı nem verilir.

Normal döngü 15 dakikalık soğutmayı takip eden 5 dakikalık sis vermedir. Bu döngü, hasat edilen ürün istenen depolama sıcaklığına ininceye kadar tekrar edilir. Bu proses için nem kontrolü yoktur ve nemlendiriciyi çalıştıran tesis kontrol panelindeki bir zamanlama devresini kullanarak kontrol sağlanır. Hava dağıtım hatlarını koruyabilmek için bu proses sırasında soğutma tesisindeki fanların sürekli çalışması kritik öneme sahiptir.

Hasat edilen ürünlerin depolanmasında Condair nemlendirmesinin faydaları:

  • Azalan ürün ağırlığı kaybı yoluyla artan karlılık

  • Uzatılmış potansiyel depolama süresi ve daha uzun raf ömrü

  • Çok sayıda tarım uygulamasında dünya çapında kapsamlı uzmanlık

  • Müşteri gereksinimlerini hassas bir şekilde karşılamak için kapsamlı ürün portföyü

  • İşletme maliyetlerini azaltmak ve nem kontrolünü geliştirmek için düşük enerji tüketen sistemler

  • Danışmanlık, tasarım, tedarik, kurulum, işletmeye alma, bakım ve yedek parça tedariki için kapsamlı hizmetler

Condar’in hayati öneme sahip nem kontrol sunduğu diğer endüstriler