Hava soğuk depoya girdiğinde sıcaklığı yoğuşma noktasının altına düştüğü için nem oranı düşer ve özellikle soğutma sistemindeki soğutma borularında olmak üzere soğuk yüzeylerde su yoğuşur.

Soğuk hava deposunda sirküle edilen hava ısınarak bağıl nemini azaltır. Daha sıcak olan hava soğuk hava deposundaki ürünler dahil olmak üzere değdiği her yüzeyden nem çeker. Bu ise, hava nemlendirilmezse ürün ağırlığında %20'lere varabilen ağırlık kaybına yol açar ve raf ömrü azalmış ve tazeliğini kaybetmiş bir ürüne ve sonuçta büyük mali zarara neden olur.

Peki çözüm nedir? Bağıl nemi, ürünle denge halinde olan bir seviyeye yükseltmektir.

Optimal koşullar, depolanmakta olan meyve, sebze, çiçek ve diğer gıda ürünlerinin spesifik türüne göre değişir fakat tipik olarak donma noktasının hemen üstündeki bir sıcaklıktaki yaklaşık %95 bağıl nem oranında bir nem gereklidir fakat, daha sıcak koşullarda depolanan ürünler bile yaklaşık %75 bağıl nem oranında nem düzeyinden faydalanır. Gerekli nem depoda homojen olarak doğrudan havaya verilir.

Hikayemiz burada bitmiyor. Ticari süpermarketler ve süpermarket zincirlerine ait çoğu modern dağıtım depoları; soğutulmuş ürün vitrinleri ve açık tezgahlar kullanarak ürün kalitesini tedarik zinciri boyunca korunmasına yardım eden etkin nemlendirmeden faydalanmaktadır.

Gıda ve ürün soğuk hava depolarındaki nemlendirmenin faydaları:

 • Bağıl nemin artırılması nem kaybını önler

 • Doğru nem seviyesi ürün kalitesinin korunmasını sağlar.

 • Taze ve dalından yeni koparılmış gibi duran görünüm, ürün değerini artırır.

 • Ürün ağırlığının korunması yoluyla karlılık artışı

 • Daha uzun depolama ve raf ömrü atığı azaltır.

 • Doğrudan oda nemlendirmesi depo içinde doğru nem seviyesini sağlayarak ürün kalitesini sürekli olarak korur.

 • Yakın nem kontrolü doğru ürün için doğru nem demektir.

 • Condair – soğuk hava depolarının gereksinimlerini tam olarak karşılayan oda içi nemlendirme sistemlerinde en iyi seçim.

Soğuk ürün depolama müşterilerimiz: 

  - Bell AG, İsviçre

  - LIDL, Danimarka

  - Dubai Flower Store, BAE

  - L C Lauridsen, Danimarka

  - Woolworths, Güney Afrika

  - Lammerfjorden, Danimarka

  - Lantmännen-Hatting, Danimarka

  - HB Refrigeración, Peru

  - Arla, Danimarka

  - Beauvais, Danimarka

  - Keller Fruechte & Gemuese, İsviçre

  Condair’in karlılığa katkıda bulunduğu diğer gıda ile ilgili endüstriler: