Şirket Geçmişi

Condair tarihindeki kilometre taşları

Yıl Aşama
2021

Cihazların ve bulut uygulamalarının artan ağ iletişimi ile dijitalleşmeye odaklanma

2019

İsveç'te kendi satış ve servis organizasyonu ile Condair AB'nin kurulmasıyla coğrafi genişleme

2018

Avustralya'da Aireven Pty Ltd.'nin satın alınmasıyla coğrafi genişleme - bugünkü adıyla Condair Pty Ltd.

2017

Bir ortak girişim kurulmasıyla Türkiye'de coğrafi genişleme, Condair Nemlendirme A.Ş.

2017

Hamburg Havalimanı yakınlarındaki yeni Condair Lojistik ve Üretim tesisinin açılışı, şirketin tarihinde bir dönüm noktası oldu.

2017

Bir Ortak Girişim, Condair S.A.P.I.'nin kurulması yoluyla Meksika'da coğrafi genişleme

2016

Lufta s.r.l.'nin satın alınmasıyla İtalya'da coğrafi genişleme - bugünkü adıyla Condair s.r.l.

2013 - 2015

Condair, uluslararası bağımsız şirketler grubundan; altı üretim tesisi ve İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, İrlanda, Danimarka, İsveç, Macaristan, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de kendine ait 15 satış organizasyonlarıyla bir entegre global şirkete dönüştürmüştür.

2014

Hollanda ve Belçika'daki Geveke Teknology Solutions şirketinin alımıyla coğrafi büyüme - bugünkü adlarıyla Condair BV/Condair NV

2011

İngiltere'deki JS Nemlendicilerin satın alınması yoluyla coğrafi, teknolojik ve uygulama-teknik büyüme - bugünkü adıyla Condair Plc

2011

Ry, Danimarka'da bulunan ML-System'in satın alınmasıyla teknolojik ve uygulama-teknik genişleme - bugünkü adıyla Condair A/S

2001

Hamburg'daki Draabe'nin satın alınmasıyla teknolojik ve uygulama-teknik genişleme - bugünkü adıyla Condair Systems GmbH

1996

ISO-9001 sertifikasının alınması

1982

Kanada/ABD'deki Nortec şirketinin alımıyla coğrafi büyüme

1958

Elektrot boylerli buharlı nemlendiricilerin geliştirilmesi ve şirket içinde üretilmesiyle HVAC pazarına giriş

1955

Döner diskli atomizörleştiricilerin yeni şekillerde kullanımı nemlendirme işine girmemizi sağladı

1948

Defensor markasını kullanarak döner disk atomizörleştiricilerin şirket içinde geliştirilmesi ve üretimiyle dezenfeksiyon işine giriş